Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
  • Penzion a pečovatelské služby Kobylí

Veřejný závazek Pečovatelské služby

K ČEMU SE ZAVAZUJEME?

Veřejně se zavazujeme, že službu budeme poskytovat v souladu s posláním služby, stanovenými cíli, osobám definovaným jako cílová skupina dle základních hodnot a zásad stanovených zákonem. K tomu je vydán tento Veřejný závazek.

KE STAŽENÍ: Veřejný závazek PPS Kobylí

POSLÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KOBYLÍ

Posláním naší pečovatelské služby obce Kobylí je poskytování pečovatelských činností v přirozeném domácím prostředí, které klientům umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost využití pobytového zařízení.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby: 

  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři 

Služba je určena pro osoby s bydlištěm v Kobylí a je poskytována osobám bez omezení věku.

Upozornění: Pečovatelská služba Kobylí poskytuje sociální služby, nezajišťuje ani nenahrazuje zdravotní péči a služby (např. nedávkuje léky, neaplikuje inzulín apod.)