Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
 • Penzion a pečovatelské služby Kobylí

Jaká je nabídka a rozsah našich služeb a Přehled úhrad za služby (ceník)

JAKÁ JE NABÍDKA A ROZSAH NAŠICH SLUŽEB

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • Pomoc při přípravě jídla a pití
 • Příprava a podání jídla a pití
 • Dovoz nebo donáška jídla

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování
 • Běžný úklid a údržba domácnosti
 • Údržba domácích spotřebičů
 • Donáška vody
 • Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • Běžné nákupy, pochůzky
 • Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • Praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné úpravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Doprovázení dětí do škol, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na společenské akce, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • Naplňování duchovních potřeb: doprovod do kostela a asistence během bohoslužeb, zprostředkování duchovní péče (návštěva kněze, kazatele, pastora v domácnosti) 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem (zprostředkování dalších kontaktů - např. právník, pomoc při vyplňování žádostí a jednání s úřady)

Pečovatelská služba zajišťuje uživatelům základní úkony dle § 40 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a upřesněné v § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka rozsahu služeb pečovatelské služby je také v souladu s regionální kartou sociálních služeb JmK. 

KE STAŽENÍ: Regionální karta služeb - Pečovatelská služba

PŘEHLED ÚHRAD ZA SLUŽBY (CENÍK)

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle platného přehledu úhrad. Úhrady jsou stanoveny dle § 6 odst. 2 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách.

KE STAŽENÍ: Přehled úhrad platný od 1.1.2023