Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
  • Penzion a Pečovatelská služba Kobylí

    Penzion a Pečovatelská služba

    Kobylí

Komu je služba určena?

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby:

  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři

Pečovatelská služba obce Kobylí působí jako organizační složka obce Kobylí od 1. 8. 2019, kdy byla služba registrována a zahájila svůj provoz.

Pečovatelská služba obce Kobylí je pomáhající služba založená na principech profesionality, respektu k individualitě každého klienta. Důraz je kladen na uplatňování důstojného a rovnocenného přístupu. Zajišťuje pomoc především občanům obce Kobylí, kteří tuto službu potřebují, splňují požadavky pro poskytování služby a zároveň jsou jednou z jejích cílových skupin.

Na těchto stránkách Vám přinášíme informace o pečovatelské službě Kobylí pro uživatele, jejich rodiny, odbornou i laickou veřejnost. Více o organizaci se dozvíte zde a v jednotlivých záložkách. Neváhejte se na nás v případě potřeby obrátit.

Děkujeme za Vaši důvěru

Mgr. Pavel Kotík
starosta Obce Kobylí(statutární zástupce)

Petra Otýpková
vedoucí služby - OS Kobylí

Penzion

Domy s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou (dále DPS) jsou nájemní domy s byty zvláštního určení (dle § 2300 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

Jsou určeny pro osoby s trvalým pobytem v Kobylí, pro seniory, kteří ke svému samostatnému, bezpečnému a důstojnému životu potřebují pomoc druhé osoby, nebo jejichž bytové podmínky právě tento samostatný, bezpečný a důstojný život neumožňují.

O umístění občana do DPS rozhoduje rada obce Kobylí. Nájemci v DPS hradí nájem a služby spojené s bydlením (spotřeba tepla a elektrické energie v bytě a společných prostorách, spotřeba vody, úklid společných prostor, revize výtahů, náklady na udržování společné televizní antény, odpad). Nový nájemce se stěhuje do již vybaveného bytu základním vybavením.

Žádosti o umístění do DPS si zájemce může sepsat dle vlastního uvážení vlastními slovy sám nebo si může formulář žádosti vyzvednout v kanceláři u vedoucí Penzionu a Pečovatelské služby, pracovnic v sociálních službách nebo na podatelně OÚ Kobylí na adrese: Augusty Šebestové 459, 691 10 Kobylí